Σκιαθος:: ΙΣΤΟΡΙΑ ::Αρχαία και Κλασσικά Χρόνια

Συντομη Πλοήγηση

Αρχαία και Κλασσικά Χρόνια

<p>Σκιάθος Αρχαία και Κλασσικά χρόνια: Οι Χαλκιδείς κατοίκησαν μετέπειτα και έχτισαν την πόλη στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού πάνω σε ύψωμα για προστασία από επιδρομές, στη θέση που είναι σήμερα. Ένα τείχος από μεγάλους μαρμάρινους ακατέργαστους λίθους περιέβαλε την πόλη.</p>
<p>Κατά την περίοδο των Περσικών πολέμων η Σκιάθος ήταν μια από τις λίγες πόλεις που δεν υπέκυψε. Κατά την τρίτη εκστρατεία των Περσών 480-479 π.Χ το λιμάνι της Σκιάθου ήταν βάση 3 τριήρεων της Ελληνικής πυροφυλακής για τον έλεγχο των κινήσεων του περσικού στόλου κατά την κάθοδό του από τον Θερμαϊκό προς τον πορθμό του Ευρίπου.</p>
<p>Έτσι, οι Έλληνες που περίμεναν τους Πέρσες στο Αρτεμίσιο ειδοποιήθηκαν από τους πυρσούς (φρυκτωρίες) των Σκιαθιτών. Η πληροφορία αυτή ήταν καθοριστική για την έκβαση της ναυμαχίας του Αρτεμισίου.</p>
<p>Οι Σκιαθίτες συμμετείχαν και ακολούθησαν τους Αθηναίους κατά την Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία το 478/7 πχ γνωστή ως συμμαχία της Δήλου. Αποκτούν αυτονομία και δημοκρατικό πολίτευμα, είχαν βουλή, εκκλησία του Δήμου, και επώνυμο άρχοντα.</p>
<p>Με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου και την ήττα των Αθηναίων το νησί περνάει στην κυριαρχία της Σπάρτης και το πολίτευμα γίνεται ολιγαρχικό. Το 378/7 πχ η Αθήνα συστήνει την Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία, μια αμυντική συμμαχία για να αντικρούσει τις επιθετικές διαθέσεις των Σπαρτιατών. Η Σκιάθος τάσσεται μαζί της και παραμένει 40 χρόνια. Κατά τα χρόνια αυτά η οικονομική κατάσταση του νησιού βελτιώθηκε πολύ ώστε στα μέσα του Δ’ πχ αιώνα έκοψε χάλκινα νομίσματα με την παράσταση της κεφαλής του Ερμή στη μια πλευρά και το κηρύκειο με τη λέξη CKΙΑΘΙ από την άλλη.</p>
<p>Το 338 πχ μετά τη μάχη της Χαιρώνιας και την επικράτηση των Μακεδόνων, η Σκιάθος πέρασε στην κυριαρχία τους.</p>
<p><a title=Battle of Thermopylae and movements to Salamis and Plataea map-el

" title="CKΙΑΘΙ" width="756" height="768"/>

Σκιάθος Αρχαία και Κλασσικά χρόνια: Οι Χαλκιδείς κατοίκησαν μετέπειτα και έχτισαν την πόλη στην νοτιοανατολική πλευρά του νησιού πάνω σε ύψωμα για προστασία από επιδρομές, στη θέση που είναι σήμερα. Ένα τείχος από μεγάλους μαρμάρινους ακατέργαστους λίθους περιέβαλε την πόλη.

Κατά την περίοδο των Περσικών πολέμων η Σκιάθος ήταν μια από τις λίγες πόλεις που δεν υπέκυψε. Κατά την τρίτη εκστρατεία των Περσών 480-479 π.Χ το λιμάνι της Σκιάθου ήταν βάση 3 τριήρεων της Ελληνικής πυροφυλακής για τον έλεγχο των κινήσεων του περσικού στόλου κατά την κάθοδό του από τον Θερμαϊκό προς τον πορθμό του Ευρίπου.

Έτσι, οι Έλληνες που περίμεναν τους Πέρσες στο Αρτεμίσιο ειδοποιήθηκαν από τους πυρσούς (φρυκτωρίες) των Σκιαθιτών. Η πληροφορία αυτή ήταν καθοριστική για την έκβαση της ναυμαχίας του Αρτεμισίου.

Οι Σκιαθίτες συμμετείχαν και ακολούθησαν τους Αθηναίους κατά την Α’ Αθηναϊκή Συμμαχία το 478/7 πχ γνωστή ως συμμαχία της Δήλου. Αποκτούν αυτονομία και δημοκρατικό πολίτευμα, είχαν βουλή, εκκλησία του Δήμου, και επώνυμο άρχοντα.

Με το τέλος του Πελοποννησιακού πολέμου και την ήττα των Αθηναίων το νησί περνάει στην κυριαρχία της Σπάρτης και το πολίτευμα γίνεται ολιγαρχικό. Το 378/7 πχ η Αθήνα συστήνει την Β’ Αθηναϊκή Συμμαχία, μια αμυντική συμμαχία για να αντικρούσει τις επιθετικές διαθέσεις των Σπαρτιατών. Η Σκιάθος τάσσεται μαζί της και παραμένει 40 χρόνια. Κατά τα χρόνια αυτά η οικονομική κατάσταση του νησιού βελτιώθηκε πολύ ώστε στα μέσα του Δ’ πχ αιώνα έκοψε χάλκινα νομίσματα με την παράσταση της κεφαλής του Ερμή στη μια πλευρά και το κηρύκειο με τη λέξη CKΙΑΘΙ από την άλλη.

Το 338 πχ μετά τη μάχη της Χαιρώνιας και την επικράτηση των Μακεδόνων, η Σκιάθος πέρασε στην κυριαρχία τους.

Battle of Thermopylae and movements to Salamis and Plataea map-el